Kadmiumhalterna i sill och strömming ligger kvar på samma nivåer som i början av 1980-talet trots flera åtgärder för att minska utsläppen. Halterna är betydligt högre i Östersjön än på Västkusten. Dessa resultat kommer från det nationella miljöövervakningsprogrammet för kust och hav.

Sidan senast uppdaterad: 1 april 2019Sidansvarig: Elisabeth Nyberg