Tidigare var kemiindustrin den enskilt största källan till utsläpp av hexaklorbensen, HCB, till luft i Sverige. Utsläppen från kemiindustrin har minskat kraftigt sedan 1990.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2019Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali