Ungefär en tredjedel av de riskklassade förorenade områdena i Sverige, nära 9 000 av cirka 26 000 objekt, medför mycket stor eller stor risk för människa och miljö och bör åtgärdas.

Sidan senast uppdaterad: 23 juni 2020Sidansvarig: Jonas Fors