BDE-47 (tetrabromerad difenyleter-47) och HBCDD (hexabromcyklododekan) är två vanliga bromerade flamskyddsmedel som finns i relativt höga halter i miljön. Halterna av BDE-47 har minskat sedan 1980-talet. Halterna av HBCDD ökade med cirka tre procent per år ända fram till mitten av 2000-talet, men har börjat avta det senaste decenniet. Dessa resultat kommer från det nationella övervakningsprogrammet för kust och hav.

Sidan senast uppdaterad: 10 februari 2021Sidansvarig: Elisabeth Nyberg