Tidigare var industrin den enskilt största källan till utsläpp av dioxin till luft i Sverige. Idag är förbränning av fasta biobränslen och farligt avfall de största källorna till utsläpp av dioxin till luft.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2020Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali