De totala summerade utsläppen av bly till vatten har minskat. Störst blyutsläpp sker vid framställning och bearbetning av papper och trä.

Sidan senast uppdaterad: 1 december 2020Sidansvarig: Evastina Grahn