Metallindustrin, produktion och behandling av metaller dominerar utsläppen av bly.

Sidan senast uppdaterad: 16 december 2020Sidansvarig: Evastina Grahn