Utsläppen av bly till luft i Sverige har minskat kraftigt sedan slutet av 1980-talet. Idag är utsläppen förhållandevis små.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2020Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali