Utsläppen av bly till luft har minskat kraftigt sedan slutet av 1980-talet. I dag är utsläppen förhållandevis små, knappt 10 ton.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2019Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali