Resultatet från 2017 års populationsberäkning visar att det finns cirka 2900 björnar i Sverige. Det är ungefär lika många björnar som det var år 2013 då den förra nationella populationsberäkningen gjordes.

Sidan senast uppdaterad: 16 april 2021Sidansvarig: Klas Allander