Bens(a)pyren är en cancerframkallande luftförorening. Det finns få resultat från mätningar av bens(a)pyren i gaturum. De som finns omfattar endast vinterhalvåret (oktober–mars). På de flesta platser har miljömålets precisering överskridits.

Sidan senast uppdaterad: 26 januari 2021Sidansvarig: Helena Sabelström