Bens(a)pyren är en cancerframkallande luftförorening. Det finns få resultat från mätningar av bens(a)pyren i gaturum. De som finns omfattar endast vinterhalvåret (oktober-mars). På de flesta platser har miljömålets precisering överskridits.

Sidan senast uppdaterad: 30 januari 2019Sidansvarig: Helena Sabelström