Småskalig vedeldning står för cirka 78 procent av de svenska utsläppen av bens(a)pyren.

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2017Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali