Utsläppen av zink till luft domineras av metallindustrins järn- och stålproduktion samt av produktionen av koppar.

Sidan senast uppdaterad: 6 februari 2019Sidansvarig: Marie Eriksson