Utsläppen från vägtrafiken har minskat med tio procent sedan 1990. 2045 bör Sveriges fordonsflotta vara fossilfri för att klara Sveriges klimatmål.

Sidan senast uppdaterad: 2 januari 2018Sidansvarig: Max Jonsson