Minskad användning av eldningsolja och gasol och ökad användning av biobränsle och inom industrins energianvändning.

Sidan senast uppdaterad: 29 november 2018Sidansvarig: Johannes Morfeldt