Arsenik förekommer i allmänhet i mycket låga halter och övervakningen visar stabila resultat över tid. Inom begränsade områden kan halter som är skadliga för hälsan bero på naturliga orsaker. Resultaten kommer från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.

Sidan senast uppdaterad: 10 juni 2020Sidansvarig: Åsa Andersson