Jordbruket svarar för den största delen av ammoniakutsläpp till luft i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2020Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali