Utsläppen av ammoniak minskade mellan 1997 och 2012. Sedan 2012 har utsläppen ökat något. Gödselhantering inom jordbruket är den största källan till ammoniakutsläpp i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2017Sidansvarig: Anna Forsgren