De flesta förorenade områdena är kända

De flesta förorenade områdena är kända. Cirka 1000 av 25 000 riskklassade områden är allvarligt förorenade (riskklass 1) och vid mer än 7000 områden är riskerna sannolikt stora (riskklass 2).