Miljöproblem vid deponering

Deponierna samlar stora mängder föroreningar och miljögifter på en begränsad yta. Med tiden läcker ämnena ut i den omgivande miljön. Många deponier innehåller i dag så mycket föroreningar att de skulle kunna sprida skadliga ämnen under en mycket lång tid framöver.