Deponering av avfall i Sverige

Deponeringen av avfall har reglerats sedan deponiförordningens införande 2001. Totalt sett har mängden deponerat avfall och antalet deponier minskat som en följd av skärpta miljökrav.