Så här tas statistiken fram

Rapporteringen av mängden förpackningar som materialåtervinns baserar sig på antalet förpackningar som sätts på marknaden i Sverige och som samlas in inom producentansvaret. Utöver det visar Naturvårdsverkets beräkningar att det finns cirka 150 000 ton som inte ingår i statistiken.