Återvinning av förpackningar och returpapper

År 2018 materialåtervanns i genomsnitt 73 procent av förpackningarna och målet om en materialåtervinningsgrad på 55 procent uppfylldes.