Återvinning av förpackningar och returpapper

År 2019 materialåtervanns i genomsnitt 68 procent av förpackningarna och målet om en materialåtervinningsgrad på 55 procent uppfylldes.