Avfallsstatistik för utvalda branscher

Statistik över uppkommet avfall i Sverige 2018, fördelat på olika branscher.