Mat och dryck i avloppet

Svenska hushåll beräknas 2021 hälla ut cirka 190 000 ton flytande mat och dryck via avloppet på ett år. Det motsvarar cirka 18 kilo per person och år eller cirka 0,35 kilo i veckan per person.