Hur rent är insamlat matavfall?

Naturvårdsverket har låtit genomföra en studie av vilka mätdata som finns i Sverige avseende organiska föroreningar och metaller i insamlat matavfall.