Framtagning av statistik inom producentansvaret

Naturvårdverket är ansvarig myndighet för den statistik som tas fram för att följa upp resultatet av producentansvaret. Insamlingen och sammanställningen av uppgifter som behövs för att ta fram statistiken sker på olika sätt för de olika producentansvaren.