Oavsiktligt bildade ämnen

Vid förbränning av till exempel ved och avfall kan oavsiktligt bildade ämnen som till exempel dioxiner uppstå. Dioxiner är långlivade och giftiga och de har egenskaper som gör att de lätt tas upp och ansamlas hos människor och djur.