Flamskyddsmedel i miljön

Det finns flera hundra olika flamskyddsmedel. Vissa av dem är hälso- och miljöfarliga. En del misstänks vara hormonstörande. Spridningen till miljön är omfattande.