Fakta om kadmium och kadmiumföreningar

Användning och spridning av kadmium har minskat, men trots det har halterna i livsmedel som t.ex. fisk inte sjunkit.