Fakta om arsenik och arsenikföreningar

Arsenik är giftigt och kan ge mycket allvarliga miljö- och hälsoeffekter. Arsenik är ett naturligt förekommande ämne i olika mineraler och i varierande halter i berggrunden. Halterna i grundvattnet varierar, men är i allmänhet låga i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 23 augusti 2019Sidansvarig: Linda Linderholm