Buller ger ohälsa

Buller är oönskat ljud som påverkar hälsa och livskvalitet. I Sveriges genomförs två kartläggningar för att bland annat ta reda på antalet personer som exponeras för trafikbuller över riktvärdena.