Buller, exponering och kartläggning

I Sverige genomförs en kartläggning av buller vart femte år, enligt förordningen för omgivningsbuller. Utöver denna kartläggning utför Naturvårdsverket en exponeringsstudie inom ramen för den hälsorelaterade miljöövervakningen.