Webbtjänst luftkvalitetsdata

Luftkvalitetsdata som rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd tillgängliggörs via en webbtjänst, en s.k. Sensor Observation Service (SOS) . Data tillgängliggörs via SOS i realtid (dvs. halter för den senaste timmen) för ett urval luftföroreningar och mätstationer. Historiska data tillgängliggörs också via tjänsten.