Geografiskt fördelade utsläpp

Naturvårdsverket tar årligen fram en geografisk fördelning av utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar.