Statistik om luft

Statistik om hur ren luften är i dag, trender i utsläpp och halter av luftföroreningar genom åren, samt statistik om hur nationella och internationella krav uppfylls.