Ozonnedbrytande ämnen

Vissa kemiska ämnen bryter ned det skyddande ozonskiktet runt jorden. Därför är det mycket viktigt att alla länder förbjuder produktion och användning av ozonnedbrytande ämnen så fort det finns fullgoda alternativ på marknaden. Sverige deltar framgångsrikt i detta arbete, både hemma och internationellt.