Fakta om metaller i luft

Metaller frigörs bland annat vid förbränning av bränslen, samt vid viss industriell verksamhet. Större delen av de metaller som en gång släppts ut i luften, blir kvar i marken där de faller ned. I Sverige är halterna av metaller i luften mycket låga.

Sidan senast uppdaterad: 29 januari 2021Sidansvarig: Siiri Latvala