Luftföroreningar och dess effekter

Luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. De kan göra människor sjuka och förkorta den förväntade livslängden. De bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Sidan senast uppdaterad: 1 juni 2020Sidansvarig: Siiri Latvala