Luftföroreningar och dess effekter

Luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. De kan göra människor sjuka och förkorta den förväntade livslängden. De bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar

Sidan senast uppdaterad: 18 april 2018Sidansvarig: Helena Sabelström