Scenario för växthusgasutsläpp

Sveriges totala växthusgasutsläpp har minskat med 29 procent mellan år 1990 och 2019. Enligt det senaste scenariot kommer utsläppen fortsätta minska.