Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser

I de konsumtionsbaserade utsläppen ingår de utsläpp som uppstår när en vara produceras i ett annat land och sedan konsumeras i Sverige.