Det är nu avgörande att de globala utsläppen börjar minska i hög takt för att vi ska klara av att begränsa den globala medeltemperaturen väl under två grader och fortsätta sträva efter att hålla ökningen under 1,5 grader jämfört med förindustriell nivå enligt Parisavtalets mål.

Sidan senast uppdaterad: 3 juni 2021Sidansvarig: Joel Bengtsson