Coronapandemins påverkan på koldioxidutsläppen

Restriktionerna till följd av covid-19 har inneburit stora förändringar i vårt samhälle och därmed även påverkat utsläppen av växthusgaser. Flera studier pekar på att de globala utsläppen av koldioxid kan komma att minska 4–8 procent under 2020, jämfört med utsläppen 2019. Utsläppsminskningen förväntas dock vara tillfällig.