En global utmaning

Människans utsläpp av växthusgaser orsakar klimatförändringar – en av de svåraste miljöfrågor som människan har ställts inför. Alla världens länder påverkas och alla är både en del av problemet och en del av lösningen.