Effekter i Sverige

Klimatförändringarna kommer att påverka hela samhället och få effekter för olika ekosystem och samhällssektorer.