Vulkanutbrott kyler klimatet

Stora vulkanutbrott har en väl dokumenterad förmåga att påverka klimatet. Utbrotten kan fylla den övre atmosfären med mycket stora mängder stoftpartiklar. Efterhand sprids partiklarna kring hela jorden. Stoftpartiklarna reflekterar en del av ljuset från solen. Då kyls klimatet nere vid jordytan ned.