Partiklar som kyler och värmer

Människan påverkar klimatet inte bara genom sina utsläpp av växthusgaser. Även föroreningar släpps ut, med avkylande verkan. Precis som vid vulkanutbrott kan vissa utsläpp av mikroskopiska partiklar reflektera en del av solljuset ut i rymden innan det har hunnit värma upp jordytan.