Projektorganisation Nationella Marktäckedata / Agenda för landskapet

Naturvårdsverket är projektansvariga och ordförande för intressentstyrgruppen för Agenda för landskapet. Projektet ska vidareutveckla och etablera förvaltningen för Nationella marktäckedata.