Projektorganisation Nationella Marktäckedata

Naturvårdsverket är huvudfinansiär och ordförande för Nationella Marktäckedatas intressentstyrgrupp.