Användarexempel

Nationella marktäckedata kommer till användning på flera olika sätt hos olika organisationer. Nedan listas några exempel för att visa på den breda potential som finns.