Sverige jämfört med Europa

Europeiska miljöbyrån, EEA, har jämfört miljöproblemen i 36 europeiska länder (och sex observatörsländer). Sverige klarar jämförelsen bra när det gäller andel ekologiskt jordbruk och återvinning av hushållsavfall. Men är sämre på energianvändning och resurseffektivitet.