Miljötillståndet 2015

Europeiska miljöbyrån (EEA) har bedömt miljötillståndet i Europa. Det behövs nya strategier och en mer ambitiös miljöpolitik om Europa ska uppnås sin vision för år 2050, konstaterar Miljöbyrån bland annat.