Miljösignaler 2019 – Mark och jord

Mark och jord är grunden för livet på vår planet, men det sätt som vi brukar den är inte hållbart. Växande städer och infrastruktur, föroreningar och växthusgaser utgör ett ökande tryck på Europas mark och jordar. Miljösignaler är en årlig rapport från Europeiska miljöbyrån, EEA.