Internationellt samarbete mot försurning

För att minska försurningen ytterligare krävs ytterligare skärpta internationella avtal och EU-direktiv. Sverige har varit och är fortfarande, pådrivande i arbetet, både inom FN och inom EU.