Så mår miljön i Europa

Här finns information om miljötillståndet i Europa, det internationella samarbetet för att minska försurningen samt det internationella samarbetet för att minska försurningen.